Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sekcji Narciarskiej oraz zimowymi wyjazdami prosimy o deklarację do końca września.